Een huis kopen

Of u nu voor het eerst een huis wilt kopen, dit al vaker heeft gedaan of een tweede huis wilt, het is altijd verplicht om de koopovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dit is bij de wet bepaald. Net als een bedenktijd van drie (werk)dagen. Dankzij deze wettelijke bedenktijd en de ontbindende voorwaarden, heeft de koper nog de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden de koop te ontbinden.

Wanneer u een huis gaat kopen, komt er ontzettend veel op u af. Daarom is het fijn dat er een notaris is die u bijstaat. Nog prettiger is het dat u alles begrijpt en weet wat u tekent. Dit is precies wat wij bij KuipersBazuin doen. Onze medewerkers nemen de tijd voor u en zorgen ervoor dat u niet verdwaalt in een doolhof van juridische termen en regels.

Wat doet een notaris bij het kopen van een huis?

Wanneer u een makelaar heeft ingeschakeld voor het kopen of verkopen van een woning of ander onroerend goed, zal deze in het algemeen de koopovereenkomst voor u verzorgen. Als koper heeft u in elk geval het recht om zelf de notaris aan te wijzen. Dan kiest u natuurlijk voor KuipersBazuin. Uiteraard kunnen wij ook een koopcontract voor u opstellen. Wat wij nog meer voor u doen bij het kopen van huis?

U krijgt bij KuipersBazuin:

  • Akte van levering
  • Opstellen hypotheekakte
  • Inschrijving Kadaster
  • Financiële overdracht
Akte van levering

Wij stellen de akte van levering voor u op. Dit wordt ook wel transportakte genoemd. Met deze akte wordt u op de overdrachtsdatum de eigenaar van de woning. Wij controleren het koopcontract tot in detail en doen onderzoek naar zowel de koper als verkoper. Zo worden onjuistheden opgespoord, besproken en opgelost.

Hypotheekakte

In de hypotheekakte staat de overeenkomst tussen u en uw geldverstrekker uitgebreid omschreven. Hier staat onder meer de hoogte van de hypothecaire inschrijving in. Deze kan afwijken van de koopsom van het huis door bijvoorbeeld eigen geld of een eventueel bouwdepot.

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten voor de koop van uw huis, dan geeft u een hypotheekrecht aan de geldverstrekker. Simpel gezegd, u geeft uw woning als onderpand voor het geval u afspraken niet nakomt.

Inschrijving Kadaster

Na ondertekening van de hypotheekakte zullen wij deze inschrijven bij het Kadaster. Er staat dan openbaar geregistreerd dat u een hypotheek heeft op de woning. De datum voor het passeren wordt over het algemeen op initiatief van de notaris vastgesteld. Dit is de dag dat de akte van levering en de hypotheekakte worden ondertekend.

Financiële overdracht

Wij verzorgen het gehele betalingsverkeer. In de praktijk wordt er trouwens door iemand van ons kantoor getekend namens de geldverstrekker. Na het tekenen van de akte van levering en de hypotheekakte is het tijd voor de sleuteloverdracht.

Gaat u samen met uw partner een huis kopen? Dan kunt u ook bij ons terecht voor een samenlevingsovereenkomst. Dit kan flink wat rompslomp en narigheid voorkomen wanneer er iets mis gaat, zoals bijvoorbeeld het overlijden van één van beide.

Met huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden heeft u de mogelijkheid om af te wijken van de standaard wettelijke regelingen en veel zaken naar eigen inzicht te regelen. Voornoemde zaken kunt u eenvoudig samen met het kopen van een huis regelen. Wij helpen u!

KuipersBazuin notariaat Maak Afspraak