Notariële volmacht

Vaker dan u zou wensen, kunt u in een situatie komen waardoor de mogelijkheid bestaat dat u niet meer uw eigen belangen kan behartigen. Een notariële volmacht is hiervoor de oplossing! Wanneer u deze heeft kunt u met een gerust hart die ingrijpende operatie ingaan. Elke dag een beetje ouder worden gaat ook een stuk prettiger zonder zorgen. Door een notariële volmacht af te geven, geeft u iemand de mogelijkheid om namens u rechtshandelingen te verrichten. KuipersBazuin stelt een volmacht voor u op, maar adviseert u ook! Neem gerust contact op.

Belangrijk: Een volmacht geldt alleen bij leven! Komt u te overlijden dan zal uw testament worden uitgevoerd. Heeft u deze niet, dan is er altijd nog het erfrecht en nalatenschap.

Notariële volmacht bij dementie

Dementie is een van de meest voorkomende aandoeningen waarbij een notariële volmacht uitkomst kan bieden. Het is een proces van geleidelijke achteruitgang, waardoor de familie langzamerhand bewust wordt van de gevolgen. Door zaken vooraf goed te regelen, voorkomt u erger.

KuipersBazuin notariaat is betrokken bij het samenwerkingsverband Notaris & Dementie. Het is door onze expertise in het familie- en personenrecht en deze samenwerking, dat wij een proactieve rol kunnen spelen in de voorlichting van de betrokken familie. Door een notariële volmacht bij dementie te regelen, is het mogelijk om veel vragen makkelijker te beantwoorden.

Vragen die in uw omgeving aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Omgang met geld: wie doet de administratie en wordt er geen misbruik van gemaakt?
  • Thuis wonen: hoe verloopt het verkoopproces van de eigen woning als thuis wonen niet meer verantwoord is?
  • Vertrouwen: wordt mijn vertrouwen misbruikt en hoe voorkom ik strijd in de familie?
  • Zorg: wie wordt de vertrouwenspersoon richting huisarts, dokter of zorgbegeleiders?

Notariële volmacht bij hypotheek

Het is gelukkig niet alleen nodig om bij zwaar beladen kwesties een volmacht af te geven. Een notariële volmacht bij uw hypotheek is bijvoorbeeld nodig als u niet zelf aanwezig kunt zijn bij het tekenen van een hypotheekakte. In principe kunt u iedereen machtigen, een partner, kind (mits meerderjarig), ander familielid of zelfs een kennis. In veel gevallen wordt er bij een hypotheek een notariële volmacht gegeven aan de notaris. Voor al uw woon- en familiezaken kunt u terecht bij KuipersBazuin!

KuipersBazuin notariaat Maak Afspraak