Ondernemingsrecht

Juridische zaken komen al gauw om de hoek kijken bij het ondernemen. Dat maakt ondernemingsrecht een belangrijk onderdeel van goed zakelijk werken. Wanneer u van het begin af aan uw zaken niet op orde heeft kan dit flink wat nare gevolgen hebben en zelfs uw familiezaken aantasten. Het ondernemingsrecht biedt oplossingen voor veel vragen waar u als ondernemer mee te maken krijgt. KuipersBazuin zal u wegwijs maken in de zaken die voor u belangrijk zijn!

Advies en begeleiding

KuipersBazuin biedt u op een persoonlijke wijze professioneel advies en begeleiding op het gebied van ondernemingsrecht. Ook kunnen wij als klankbord fungeren voor bijvoorbeeld uw accountant of boekhouder, maar wij kunnen natuurlijk ook de rol van huisnotaris vervullen voor uw bedrijf! 

Wij bieden onder andere advies en begeleiding omtrent:

  • Overname van een bedrijf
  • De aankoop van aandelen
  • De bedrijfsopvolging
  • Waarborgen van de continuïteit van uw BV na een overlijden
Wat is ondernemingsrecht?

In Nederland valt het ondernemingsrecht onder privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen. En het wordt dan met name toegespitst op bedrijven met een winstoogmerk. Voor de wet staat een rechtspersoon gelijk aan een natuurlijk persoon die drager is van rechten en plichten. Wanneer het om een ondernemingen gaat, kunnen we niet spreken van rechtspersonen. We hebben het in dit geval over een vertegenwoordiger die handelingen uitvoert, men heeft rechtspersoonlijkheid.

In welke vorm gaat u uw onderneming voeren?

Welke rechtsvorm u kiest is erg afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen. Wilt u uw onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, een personenvennootschap (bijvoorbeeld een v.o.f.), of in de vorm van bijvoorbeeld een BV of een NV. Het rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht zijn hierbij vaak relevant. Vaak komen ook punten op het gebied van erfrecht en familierecht aan de orde. Denk hierbij aan een testament en een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

KuipersBazuin notariaat Maak Afspraak