Erfrecht en nalatenschap

Verdriet staat voorop bij het overlijden van een dierbare. Maar, er zijn ook een hoop zaken die geregeld moeten worden. Dan hebben we het over erfrecht en nalatenschap. Als de overledene een testament heeft is het vaak heel duidelijk wie de erfgenamen zijn en wat ze erven. Is dit er niet? Dan bepaalt het wettelijke erfrecht en wordt de nalatenschap verdeeld. Hoe dit precies in elkaar steekt kunnen wij u uitgebreid vertellen in een persoonlijk gesprek. Dit verschilt namelijk per situatie. Neem gerust contact op met KuipersBazuin notarissen voor een afspraak!

Erfrecht en nalatenschap globaal

Zoals gezegd kan het verschillen hoe de verdeling van een nalatenschap is. Als er sprake is van een erfenis volgens het wettelijk erfrecht, dan zijn er vier groepen die een deel kunnen krijgen:

  • De echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen
  • Ouders, broers en/of zussen, of kleinkinderen als de ouders al zijn overleden
  • Grootouders
  • Overgrootouders

Daarbij is er de afwikkeling van een nalatenschap die globaal gesproken uiteen valt in drie fases.

  1. Verklaring van erfrecht: in eerste instantie hebben de erfgenamen vaak een document nodig waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn om over het vermogen van de overledene te beschikken: een dergelijk document wordt een verklaring van erfrecht genoemd en wordt door de notaris afgegeven.
  2. Erfbelasting: omdat een verkrijging uit een nalatenschap belast wordt met erfbelasting, dienen de erfgenamen binnen acht maanden na het overlijden een aangifte erfbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. De notaris kan deze aangifte voor u verzorgen en door zijn kennis op het gebied van erfbelasting mogelijk belasting voor u besparen.
  3. Verdeling nalatenschap: tot slot dient in veel gevallen de nalatenschap te worden verdeeld of dienen de erfdelen van de kinderen bij het overlijden van een ouder te worden vastgesteld. Ook de verdeling van de nalatenschap of de vaststelling van de erfdelen van de kinderen is bij uitstek een taak die de notaris voor u kan verrichten.

Erfrecht, nalatenschap en samenwonen

Het is belangrijk om te weten dat je niet automatisch recht hebt op elkaars erfenis als je samenwoont. Zelfs als je een samenlevingsovereenkomst hebt, ben je volgens het erfrecht totale vreemden voor elkaar. Wil je elkaars erfgenamen worden dan kun je dit alleen regelen door een testament op te stellen. Of je zou een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan moeten gaan. Als het om familiezaken gaat, kan KuipersBazuin uitkomst bieden!

KuipersBazuin notariaat Maak Afspraak